Integritetspolicy – UaWeb Marketing

När du vill synas, visa din bästa sida...

På denna sidan hittar du vår integritetspolicy. Och får svar på vad vi använder din data till och hur vi skyddar den. Vi värnar om din integritet kring de uppgifter vi har om dig, nedan kan du läsa om UaWeb Marketing integritetspolicy.

UaWeb Marketing – https://uaweb.se/

Vår integritetspolicy gäller denna webbplats och de webbplatser som vi skapat åt våra kunder och som är aktiva. Vi värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter. Och följa alla gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Personuppgiftsansvarig för denna integritetspolicy

Företaget UaWeb Marketing är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter. Vi ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner på denna sidan.

Integritetspolicy på webbplatser som UaWeb Marketing byggt

Webbplatser som UaWeb Marketing driver eller har byggt åt sina kunder, har samma integritetspolicy som vi tar upp här. Ska tilläggas att företaget som webbplatsen avser har en egen utsedd och ansvarig person. Den ansvariga har tillgång till de personuppgifter som behandlas av webbplatsen. UaWeb Marketing värnar alltid om din personliga integritet. Vi har därför genomgång med våra kunder om att de måste följa vår integritetspolicy. Och strävar alltid efter att alltid skydda dina personuppgifter. Och följa alla gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi även informera dig om hur dina personuppgifter behandlas på de webbplatser som vi driver.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

I din kontakt med oss kommer du att lämna viss information till oss. Vi behandlar personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefon och IP-adress.

Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

UaWeb Marketing baserar behandling av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder och för ändamål som beskrivs nedan:

  1. I vissa fall kan vi ha en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078).

2. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att vi ska ha möjlighet att hantera en affärsrelation.

3. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är i vissa fall ett krav som är nödvändigt för att lämna prisförslag, svara på offertförfrågningar och kunna ingå ett avtal mellan ditt företag och oss. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att ingå avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till ditt företag.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Endast vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av vårt system. Vi behandlar endast dina personuppgifter och inom EU/EES. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan.

Hur skyddar UaWeb Marketing dina personuppgifter?

Vi och vårt IT system har flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Dina personuppgifter är lagrade i våra databaser, hos vår serverleverantör. Det krävs lösenord och användarnamn att logga in på vårt server. Vårt system och servern har brandväggar och antivirusprogram. Allt det för att skydda och förhindra obehörig tillgång till vårt nätverk, system och server. Vi har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Hos oss är det endast en person som har åtkomst och kan hanterar dina personuppgifter. Hos de webbplatser som vi driver är det en av dem ansvarig person.

Hur länge sparar UaWeb Marketing dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs så att vi kan genomföra vår åtagande. Det vill säga tillhandahålla tjänsten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga i vårt kundregister? Då står uppgifterna kvar tills dess att du önskar att de blir raderade.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Och kan när som helst återkalla ett samtycke om behandling av personuppgifter. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen. Datainspektionen utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Om kakor

https://uaweb.se/ använder kakor (cookies). Läsa mer om kakor.

Kontakta oss

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de uppgifter du själv lämnat skicka då mail till info@uaweb.se

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter? Välkommen att kontakta oss info@uaweb.se

UaWeb Marketing
Kungstorget
45130 Uddevalla
E-mail: info@uaweb.se
Telefon: +46 (0) 720 193 308